Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 26/05/2023 14:46

Thông tin V/v tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Bắc Trung Bộ-Quảng Bình năm 2023

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố.

Ngày 23/5/2023, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình có Công văn số 875/SCT-KC&XTTM về việc tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Bắc Trung Bộ-Quảng Bình năm 2023.

 Theo nội dung Công văn số 875/SCT-KC&XTTM ngày 23/5/2023 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, Hội chợ được diễn ra từ ngày 07/7/2023 đến ngày 13/7/2023 tại Sân Nhà văn hoá tỉnh cũ, đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với quy mô 300 gian hàng tiêu chuẩn.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố nghiên cứu, đăng ký tham gia Hội chợ nêu trên.

(Chi tiết theo nội dung Công văn số 875/SCT-KC&XTTM ngày 23/5/2023 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình được gửi kèm theo).

Các tin cũ hơn