image banner
Thông báo về việc mời đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2024 tại thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sở Công Thương nhận được Thông báo số 19/TB-SKHCN ngày 30/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc mời đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2024 tại thành phố Hải Phòng (gửi kèm công văn), Sở Công Thương thông báo một số nội dung như sau:

Giải thưởng Chất lượng quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các tiêu chí của giải thưởng. Giải thưởng Chất lượng quốc gia được tổ chức xét thưởng hàng năm và nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

1. Điều kiện tham dự.

Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG. 

2. Hình thức giải thưởng.

- Giải thưởng chất lượng quốc gia bao gồm:

+ Giải Vàng chất lượng quốc gia 

+ Giải thưởng chất lượng quốc gia 

- Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp Giải thưởng chất lượng quốc gia, giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, lựa chọn tối đa 20 doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

3. Tiêu chí xét thưởng.

Giải thưởng chất lượng quốc gia được đánh giá theo các tiêu chí sau: 

- Vai trò của lãnh đạo; 

- Chiến lược hoạt động; 

- Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; 

- Đo lường, phân tích và quản lý tri thức; 

- Quản lý nguồn nhân lực;

- Quản lý quá trình hoạt động; 

- Kết quả hoạt động. 

4. Hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2024 gồm có.

- Đơn đăng ký tham dự GTCLQG; 

- Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; 

- Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia; 

- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan; 

- Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp); 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hàng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp); 

- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hàng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp); 

- Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có). 

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ.

- Thời gian: Từ tháng 3 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

- Nơi nhận hồ sơ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ), số 240 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiên cứu, đăng ký tham gia./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement