image banner
Thông báo về việc triển khai hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố

   Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

              Ngày 05/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024 trong đó giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: “Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số: 1123/CĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2023, 1284/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2023; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật”.

              Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân tại văn bản số 8467/VP-TC3 ngày 08/12/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; công văn số 1654/BCT-TTTN ngày 18/3/2024 của Bộ Công Thương về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định; Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố:

            Nghiêm túc thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; chủ động triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố; báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về Sở Công Thương, Cục Thuế Thành phố trước ngày 25/3/2024 để tổng hợp.

              Ngày 09/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ liên ngành triển khai hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

              Sở Công Thương thông báo để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết, thực hiện. Trong quá trình triển khai, có vướng mắc phát sinh, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn kịp thời báo cáo Sở Công Thương, Cục thuế thành phố và các cơ quan có liên quan để được hướng dẫn, giải quyết./.

Tài liệu đính kèm

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement