image banner
Thông báo về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố

Ngày 21/3/2023, Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 477/SCT-QLTM&XNK về việc thông báo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng (gửi kèm theo).

Sở Công Thương Hải Phòng thông tin tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố biết về việc mở cửa hoạt động chính thức đối với cặp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng (Việt Nam) - Nà Ráy (Trung Quốc), cụ thể như sau:

1. Thời gian chính thức đi vào hoạt động theo loại hình cửa khẩu quốc tế: Bắt đầu từ ngày 29/12/2023.

2. Thời gian làm việc:

- Thời gian làm việc Việt Nam: Từ 7h00 đến 17h00 theo giờ Hà Nội;

- Thời gian làm việc Trung Quốc: Từ 8h00 đếm 18h00 theo giờ Bắc Kinh.

Sở Công Thương Hải Phòng trân trọng thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố biết và triển khai theo nội dung trên./ 

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement