image banner
Thông báo về việc khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Kính gửi: 

Các doanh nghiệp,Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về về việc tăng cường công tác đào tao, bồi dưỡng về Hiệp định thương mại tự do (FTA) một cách hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng tham gia, Bộ Công Thương xây dựng bản “Khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTA)”.

Để việc khảo sát đạt hiệu quả cao, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện khảo sát nêu trên tại địa chỉ: http://fta.gov.vn hoặc qua mã QR kèm theo.

Các đối tượng khảo sát sẽ được Bộ Công Thương cung cấp thông tin và hỗ trợ đăng ký tham gia vào các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu do Bộ Công Thương trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai.

Thời gian thực hiện khảo sát trước ngày 03 tháng 03 năm 2024. Mã QR thực hiện khảo sát:

Đầu mối liên hệ:

  • Bộ Công Thương: Phạm Thị Hồng Thư – Vụ Chính sách thương mại đa biên; SĐT: (042) 2220 2245; Email: thupth@moit.gov.vn

  • Sở Công Thương Hải Phòng: Vũ Ngọc Hiếu; SĐT: (0225) 3951 056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn

Tài liệu đính kèm

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement