image banner
Thông báo về việc ký cam kết thương nhân sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng năm 2024

Kính gửi:  Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, 

                   cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố.

 

  Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 05/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nhằm nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngSở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn hưởng ứng các hoạt động Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố thông qua việc tham gia Chương trình ký cam kết thương nhân sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng năm 2024 (theo mẫu gửi kèm) và gửi bản đăng ký về Sở Công Thương trước ngày 12/3/2024.

          Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Hải Phòng, điện thoại: 0225.3951.201; 0912.420.851(đ/c Hà),  0936.704.688 (đ/c Thắng).

Tài liệu đính kèm

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement