image banner
Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ trở thành doanh nghiệp KH&CN năm 2024.

              Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc 
                                      lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố.

 

Ngày 22/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 146/SKHCN-QLKH về việc đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2024, theo đó Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp nhận Đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2024 với các nội dung sau: 

1. Điều kiện để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1.1. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ.

1.2. Doanh nghiệp có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận thể hiện dưới các hình thức sau: 

- Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; 

- Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật; 

- Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng; 

- Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Công nghệ nhận chuyển giao được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật; 

- Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.

1.3. Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu (điều kiện này không áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm). 

2. Các lợi ích khi trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

- Thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo). 

- Được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Được ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh. 

- Được hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ. 

3. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí tư vấn hoàn thiện các thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có); xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ đăng ký trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

4. Cách thức và thời gian đăng ký tham gia:

Để được tham gia Chương trình hỗ trợ, các doanh nghiệp điền thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký tham gia (kèm theo Thông báo này) và gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ - số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 31/3/2024.

5. Địa chỉ nhận thông tin chi tiết: Bà Lê Thị Thúy - Chuyên viên, Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ - Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. SĐT: 037.646.2868.

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia./.

Tài liệu đính kèm

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement