Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 23/11/2021 08:53

Mời tham dự Hội nghị tập huấn cập nhật, khai thác hệ thống trang thông tin điện tử về Hiệp định EVFTA

Kính gửi: Cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng

Căn cứ Văn bản số 2408/STTTT-KHTC ngày 19/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương thông tin đến Quý doanh nghiệp nội dung sau:

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của thành phố Hải Phòng, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng “Trang thông tin điện tử về Hiệp định EVFTA thành phố Hải Phòng”.

Đến nay, Trang thông tin điện tử về Hiệp định EVFTA đã được xây dựng xong. Để chuẩn bị vận hành hoạt động chính thức phục vụ yêu cầu thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU tới các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật, khai thác hệ thống Trang thông tin điện tử về Hiệp định.

Thời gian: ½ ngày, vào hồi 14h ngày 26 tháng 11 năm 2021 (thứ 6)

Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, số 62 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đề nghị các đơn vị lập danh sách đại biểu tham dự theo mẫu (gửi kèm theo), gửi về Sở Công Thương, (bản điện tử gửi về hộp thư sct.qldthtqt@gmail.com) trước 15h ngày 23/11/2021 để tổng hợp.

Trân trọng./.

Các tin cũ hơn