Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 12/08/2022 10:47

Thông báo vv chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty TNHH Công trình giao thông tỉnh Giang Tô tại Hải Phòng

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty TNHH Công trình giao thông tỉnh Giang Tô tại Hải Phòng.

Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty TNHH Công trình giao thông tỉnh Giang Tô tại Hải Phòng, cụ thể như sau:

Tên thương nhân nước ngoài: CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH GIANG TÔ.

Quốc tịch: Trung Quốc

Địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài: Số 398 đại lộ Cốc Dương Đông, khu Đan Đồ, thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI diện cÔnG ty TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH GIANG TÔ TẠI HẢI PHÒNG.

Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: Xóm 9, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số 31-00011-01 do Sở Công Thương thành phố Hải Phòng cấp ngày 26/10/2006, gia hạn lần 2 ngày 22/6/2017, hết hạn ngày 21/6/2022. ’

Người đứng đầu Văn phòng đại diện: ZHANG XIAO SHE.

Lý do chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 3, Điều 35, Nghị định số 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Công trình giao thông tỉnh Giang Tô tại Hải Phòng có trách nhiệm niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn phòng đại diện và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật khi Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; Công ty TNHH Công trình giao thông tỉnh Giang Tô chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật./.

Các tin cũ hơn