Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/11/2022 11:00

Tham gia hội chợ tại các tỉnh: Lâm Đồng, Tuyên Quang, Hoà Bình

                        Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

          Nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Hải Phòng gặp gỡ, giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; Sở Công Thương Hải Phòng thông tin đến doanh nghiệp về một số sự kiện sắp diễn ra, cụ thể như sau:

          1. Hội chợ Thương mại và Triển lãm trưng bày sản phẩm trà, tơ lụa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương năm 2022:

Thời gian: từ ngày 16/12/2022 đến ngày 22/12/2022

Địa điểm: Khu vực chợ cũ trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Quy mô: 250 gian hàng

Đề nghị doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia, liên hệ: Sở Công Thương Lâm Đồng. Địa chỉ: Tầng 5 Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. SĐT: 0937569288 (bà Trịnh Thị Thanh).

2. Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc – Tuyên Quang năm 2022:

Thời gian: từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022

Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Quy mô: trên 250 gian hàng

 Đề nghị doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia, liên hệ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang, số 4 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. SĐT: 0913343190 (bà Nguyễn Thị Hải); 0986933198 (bà Nguyễn Thị Thu Hương).

3. Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc – Hoà Bình 2022:

Thời gian: từ ngày 25/12/2022 đến ngày 31/12/2022

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh Hoà Bình (khu Quảng trường tỉnh Hoà Bình).

Quy mô: 250 gian hàng

Đề nghị doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia, liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hoà Bình. Địa chỉ: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh Hoà Bình (khu Quảng trường tỉnh Hoà Bình), đường Chi Lăng, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. SĐT: 0218.3838886.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần hỗ trợ từ Sở Công Thương Hải Phòng, đề nghị liên hệ với ông Đào Hoàng Bách – Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Hải Phòng, SĐT: 077.834.6696./.