Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 25/04/2022 11:37

 “Tập huấn chuyên sâu về quy tắc xuất xứ tại các Hiệp định FTA mới và chống gian lận xuất xứ”

Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội thảo

 “Tập huấn chuyên sâu về quy tắc xuất xứ tại các Hiệp định FTA mới và chống gian lận xuất xứ”

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương và Dự án Tạo thuận lợi thương mại (Dự án TFP) thuộc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ đã tổ chức Hội thảo “Tập huấn chuyên sâu về quy tắc xuất xứ tại các Hiệp định FTA mới và chống gian lận xuất xứ”. Đây là hoạt động phối hợp đầu tiên giữa Sở Công Thương với Dự án TFP nhằm tổ chức các hoạt động liên quan đến tạo thuận lợi thương mại trên địa bàn thành phố theo nội dung Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng.

 

Hội thảo tập huấn chuyên sâu về quy tắc xuất xứ tại các Hiệp định FTA mới và chống gian lận xuất xứ

Hội thảo đã thu hút 150 đại biểu đến từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương; Dự án TFP; Các Sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng; Sở Công Thương, Tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (thuộc Bộ Công Thương, VCCI) một số tỉnh/ thành phía Bắc; Các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số tỉnh, thành lân cận.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã được cung cấp các thông tin liên quan đến quy tắc xuất xứ hàng hóa tại các Hiệp định thương mại tự do mới một cách toàn diện, chuyên sâu như: Cách hiểu về tận dụng ưu đãi FTA thông qua xuất xứ hàng hóa; Xu hướng cơ chế chứng nhận và kiểm tra xuất xứ tại các FTA mới; Cơ chế chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu đi EU sau khi GSP hết hiệu lực; Quy tắc xuất xứ hàng hóa tại các FTA Việt Nam triển khai từ 2022; Hướng dẫn trả lời bảng câu hỏi xác minh xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu vào thị trường các nước đối tác FTA; Triển khai quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu vào thị trường các nước đối tác FTA. Song song với các nội dung mang tính kỹ thuật, Hội thảo đã đề cập đến các nội dung, tình huống cụ thể, thảo luận thực tế đối với một số mặt hàng xuất khẩu chính của Hải Phòng. Bên cạnh đó, tình hình cấp và xác minh xuất xứ, chống gian lận xuất xứ cũng được trao đổi, thảo luận giữa diễn giả và đại biểu tham dự. Các tình huống cụ thể do doanh nghiệp tham dự Hội thảo nêu ra được trao đổi, giải đáp cụ thể, rõ ràng.

 

Đại biểu tham dự, thảo luận tại Hội thảo

Hội thảo được đại biểu tham dự đánh giá cao cả về chất lượng nội dung và cách thức tổ chức. Hội thảo đã đạt được mục tiêu là đào tạo, nâng cao năng lực liên quan đến quy tắc xuất xứ hàng hóa tại các FTA mới cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu rõ và có các biện pháp hiệu quả nhằm tận dụng tối đa ưu đãi từ FTA thông qua xuất xứ hàng hóa.

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo