Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 17/12/2021 10:00

Hội nghị bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Hải Phòng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) thành phố Hải Phòng năm 2021, với một số nội dung chính như sau:

 

http://khuyenconghaiphong.com.vn/uploads/2/c837e54478-anhhp1.jpg

Về mục đích, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp thành phố nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với chương trình OCOP, chương trình khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm tiềm năng của địa phương. Qua đó, phát hiện và có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dựng khoa học công nghệ và các điều kiện khác để sản phẩm có thương hiệu và đứng vững trên thị trường. Thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung có sản phẩm bình chọn tích cực hơn việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao để cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế. Các sản phẩm CNNT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được chọn nhằm chuẩn bị sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực, cấp quốc gia trong thời gian đến.

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc các loại hình: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nhóm các sản phẩm tham gia bình chọn bao gồm: (a) Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (nguyên liệu từ gốm, gỗ, mây, tre, lá, cói, lục bình, đất, đá, kim loại, sợi các loại, nông sản). (b) Nhóm sản phẩm bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm (nguyên liệu sản xuất chủ yếu từ sản phẩm nông, lâm, thủy sản sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng). (c) Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí (sản xuất ra thành phẩm hoàn chỉnh tại Hải Phòng từ sản xuất phụ tùng đến lắp ráp sản phẩm). (d) Nhóm các sản phẩm khác.
Về tiêu chí bình chọn, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện với các tiêu chí cơ bản sau: Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; Tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ; Tiêu chí khác.

Trình tự và thủ tục bình chọn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/ 2014 của Bộ Công Thương .

Về nguyên tắc tổ chức và tham gia bình chọn, mỗi cơ cở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm. Mỗi sản phẩm có thể đăng ký tham gia nhiều kỳ bình chọn. Các cơ cở công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

Về quyền lợi, các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp thành phố. Trogn thời hạn của giấy chứng nhận SPCNNTTB, cơ sở công nghiệp nông thôn được hưởng các quyền lợi trong Kế hoạch 105/KH-UBND ra ngày 22/4/2021 của UBND thành phố Hải Phòng vềviệc tổ chức bình chọn SPCNNTTB 2021

Về thời gian thực hiện, trong tháng 7/2021: bình chọn và cấp Giấy chứng nhận SPCNNTTB cấp Huyện. Hằng tháng, Sở Công Thương, UBND cấp huyện trao đổi thông tin về tình hình triển khai thực hiện các sản phẩm dự kiến dự thi. Trước 30/10/2021: Sở Công thương (cơ quan Thường trực Hội đồng Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp thành phố) tiếp nhận hồ sơ, văn bản đề nghị của các huyện, thành phố kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh; Kết thúc thi bình chọn trước 30/11; Hoàn thành công bố Quyết định và tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 trước 31/12/2021.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn: Sở Công Thương; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Dự kiến Hội nghị diễn ra vào 21/12/2021 tại hội trường Sở Công Thương Hải Phòng.

Ngoài ra, Kế hoạch còn quy định cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện của các Sở, Ban, ngành, địa phương.