Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 10/11/2021 11:26

Thư phát động sưu tầm, hiến, tặng, cung cấp thông tin về tư liệu, hiện vật cho phòng truyền thống và bộ sách lịch sử ngành công thương

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

 

THƯ PHÁT ĐỘNG

SƯU TẦM, HIẾN, TẶNG, CUNG CẤP THÔNG TIN

VỀ TƯ LIỆU, HIỆN VẬT CHO PHÒNG TRUYỀN THỐNG
VÀ BỘ SÁCH LỊCH SỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG

 

Kính gửi các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo ngành Công Thương qua các thời kỳ

Kính gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương

Đồng kính gửi các đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương

Qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, ngành Công Thương đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh cùng đất nước. Trong từng giai đoạn lịch sử, ngành Công Thương đều có những đóng góp quan trọng cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần đưa nước ta từ xuất phát điểm thấp trở thành nước có thu nhập trung bình, quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực ngày càng mở rộng. Mỗi bước đi lên của Ngành đều để lại những dấu ấn thành tựu, những giá trị, truyền thống tốt đẹp, được các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành dày công vun đắp và trao lại cho thế hệ tiếp nối.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Công Thương, ngày 22 tháng 6 năm 2021, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/BCSĐ về xây dựng Phòng Truyền thống ngành Công Thương và biên soạn Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương.

Với bề dày lịch sử hơn 70 năm, các tài liệu, hiện vật thể hiện truyền thống vẻ vang của Ngành rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, những tài liệu, hiện vật này lại đang được lưu giữ rải rác ở nhiều nơi, nếu được sưu tầm, bảo quản và khai thác có hiệu quả tại Phòng Truyền thống và sách Lịch sử ngành Công Thương sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc tuyên truyền, giới thiệu một cách có hệ thống về vị trí, vai trò cũng như các hoạt động nổi bật của ngành Công Thương trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, truyền cảm hứng cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ của ngành Công Thương viết tiếp những trang sử vẻ vang của Ngành. Đây cũng là hành động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước và mai sau.

Trên tinh thần ấy, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, tôi trân trọng kêu gọi các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành Công Thương, với tình cảm và trách nhiệm của mình, hiến tặng những tư liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành, phát triển của ngành Công Thương, hoặc cung cấp thông tin (qua Tạp chí Công Thương) về những tư liệu, hiện vật đó để chúng tôi được biết và có hình thức sưu tầm phù hợp.

Chúng tôi xin trân trọng tiếp nhận tư liệu, hiện vật, hình ảnh của các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành Công Thương và xin chân thành cảm ơn những tình cảm, nghĩa cử tốt đẹp mà các đồng chí đã dành cho Ngành.

                                                                    Trân trọng!

 

                                 Nguyễn Hồng Diên

                                                               ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
                                                          BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG
                                                     BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Các tin cũ hơn