Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 21/01/2021 11:01

Thông báo gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ALPHATRON MARINE SYSTEMS PTE. LTD TẠI HẢI PHÒNG

1. Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALPHATRON MARINE SYSTEMS PTE. LTD TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà B tại khu vực 5A Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

2. Tên thương nhân nước ngoài: ALPHATRON MARINE SYSTEMS PTE. LTD

Địa chỉ thương nhân nước ngoài: 59S Tuas South Avenue 1, Singapore (637418)

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện: LƯU VĂN LINH

4. Số giấy phép: 31-00073-01

Ngày cấp lần đầu: ngày 07 tháng 10 năm 2015

Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương Hải Phòng

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

- Thực hiện chức năng Văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường.

- Xúc tiến, thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của ALPHATRON MARINE SYSTEMS PTE. LTD tại Việt Nam.

6. Ngày gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Gia hạn lần đầu: ngày 05/01/2021.