Thông báo về việc tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ nhất về công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo năm 2020
Thời gian: 30/12/2020 15:16

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện CÔNG TY DECKERS OUTDOOR (GUANGZHOU) CONSULTING CO., LTD TẠI HẢI PHÒNG

1. Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY DECKERS OUTDOOR (GUANGZHOU) CONSULTING CO., LTD TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Phòng 820, 821 tòa nhà TD Business Center, lô 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Tên thương nhân nước ngoài: DECKERS OUTDOOR (GUANGZHOU) CONSULTING CO., LTD

Địa chỉ thương nhân nước ngoài: 501-512, tòa 1, Khu 4, số 329, đường Tây Yushan, quận Panyu, thành phố Guangzhou.

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện: DANCEL JOSELITO PRADO

4. Số giấy phép: 31-00054-01

Ngày cấp lần đầu: ngày 09 tháng 11 năm 2010

Cơ quan cấp phép: Sở Công Thương Hải Phòng

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

- Thực hiện chức năng Văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường.

- Xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của Công ty DECKERS OUTDOOR (GUANGZHOU) CONSULTING CO., LTD tại Việt Nam.

6. Ngày gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Gia hạn lần 2: ngày 16/12/2020.