image banner
THÔNG BÁO Về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hải Phòng” năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hải Phòng” năm 2018

 

Căn cứ Quyết định số 244/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hải Phòng ngành nghề TTCN – TCMN,

Sở Công Thương triển khai việc xét tặng danh hiệu ”Nghệ nhân Hải Phòng” năm 2018. Theo đó, Hội đồng xét chọn cấp cơ sở (do UBND quận, huyện thành lập) hoàn chỉnh hồ sơ xét chọn và lập danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Hải Phòng năm 2018 gửi về Sở Công Thương thời hạn trước ngày 30/4/2018.

(Các văn bản quy định về công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hải Phòng” đề nghị xem trong file đính kèm) 260.signed.pdf

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement