image banner
THÔNG BÁO Kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”

trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2018

HỘI ĐỒNG CẤP THÀNH PHỐ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2018:

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ,

Đã tiến hành họp phiên toàn thể vào ngày 14/12/2018 tại trụ sở UBND thành phố Hải Phòng để đánh giá, bầu chọn cá nhân đạt tiêu chuẩn “Nghệ nhân Ưu tú” trình Hội đồng chuyên ngành Bộ Công Thương xét tặng. Kết quả: Hội đồng thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” đối với: Ông Phạm Văn Tuyên (Đại đức Thích Chánh Tịnh), sinh năm 1974, địa chỉ thường trú: xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy – Hải Phòng; Nghề thủ công mỹ nghệ nắm giữ: Gốm phù điêu.

Thực hiện quy định tại điểm c, khoản 2, điều 13 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, Hội đồng xét tặng cấp thành phố thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương và Báo Hải Phòng.

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày 17/12/2018, mọi ý kiến đóng góp về kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” xin gửi bằng văn bản (có ký, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ) về Sở Công Thương Hải Phòng (Phòng Kế hoạch Tổng hợp), số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

         

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement