image banner
Thông tin về việc tham gia khu trưng bày và thương mại các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực địa phương tại Techfest HaiPhong 2023

                        Kính gửi: - Liên minh Hợp tác xã thành phố;

                                        - Hội nông dân thành phố Hải Phòng;
                                        - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;
                                        - Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa V bàn thành phố.

Sở Công Thương nhận được Công văn số 1292/SKHCN-PTCN ngày 17/8/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp tổ chức khu trưng bày và thương mại các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực địa phương tại Techfest HaiPhong 2023. Trong đó, đề nghị Sở Công Thương phối hợp tổ chức hoạt động trên với nội dung cụ thể: Phối hợp tổ chức và thông báo mời các tổ chức đơn vị sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực tham gia gian hàng trưng bày và thương mại sản phẩm; Kết hợp truyền thông, thông tin rộng rãi hoạt động trưng bày và thương mại trên các trang thông tin điện tử do Sở Công Thương quản lý.

Thời gian tố chức dự kiến: 04 ngày, từ ngày 16 - 19/9/2023 (thứ bảy đến thứ ba); Địa điểm: Tầng 1, Trung tâm thương mại Vincom Plaza, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng; Quy mô: 30 - 40 gian hàng Nguồn kinh phí: Sự nghiệp KHCN và xà hội hóa.
Căn cứ nội dung nêu trên, Sở Công Thương đề nghị Liên minh Hợp tác xã thành phố, Hội nông dân thành phố Hải Phòng phối hợp thông tin lại cho các chủ thể có sản phẩm thuộc công nghiệp chủ lực tham gia gian hàng trưng bày và thương mại sản phẩm tại Techfest HaiPhong 2023 theo lĩnh vực quản lý. Đồng thời, thông tin rộng rãi hoạt động trưng bày và thương mại trên các trang thông tin điện tử của đơn vị.
Yêu cầu Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp truyền thông, thông tin rộng rãi hoạt động nêu trên tại các trang thông tin điện tử của Trung tâm như: khuyenconghaiphong.com.vn, hoaphuong.gov.vn...để các cơ sở được biết.
Để có các sản phẩm tham gia trưng bày tại Techfest HaiPhong 2023, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố nghiên cứu, đăng ký tham gia hoạt động nêu trên.

Văn bản đăng ký sản phẩm của các cơ sở đăng ký trực tiếp liên hệ với Ms. Hương, di động: 0912.940.509, Email: isc.haiphoiig.info@gmail.com thuộc Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và báo cáo về Sở Công Thương được biết.

Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiên cứu, đăng ký tham gia trưng bày tại Techfest HaiPhong 2023./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement