image banner
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2022, giai đoạn 2023 - 2025.

     Chiều ngày 09/6/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2022, giai đoạn 2023 - 2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, tập thể lãnh đạo Sở Công Thương, các phòng chuyên môn của Sở chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành Công Thương, các chuyên gia của các đơn vị tư vấn hỗ trợ xây dựng Đề cương và dự toán nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và một số cơ quan truyền thông trên địa bàn.

 

     Đồng chí Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở trình bày Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Công Thương. Các chuyên gia của các đơn vị tư vấn trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và báo cáo cụ thể về 04 đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu của ngành Công Thương: (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ; (2) Xây dựng CSDL hệ thống bán buôn bán lẻ và xúc tiến thương mại, thương mại điện tử; (3) Số hóa và quản lý CSDL hệ thống lưới điện hiện trạng từ cấp điện áp 110kV trở lên trên địa bàn thành phố Hải Phòng; (4) Số hóa và tạo lập CSDL doanh nghiệp logistics thành phố Hải Phòng.

     Sau khi nghe các đơn vị tư vấn báo cáo và trao đổi, giải trình làm rõ các nội dung liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường kết luận, các đề án chuyển đổi số mà Sở công thương đã triển khai là đúng chủ trương phù hợp định hướng của thành phố trên cơ sở dữ liệu có sẵn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở phù hợp tích hợp vào kho dữ liệu chung của thành phố và có công cụ để có thể khai thác sử dụng. Đồng chí cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung vào việc tạo lập dữ liệu xây dựng khung dữ liệu, thay đổi cách thức vận hành, chuẩn bị nền tảng hạ tầng tiếp nhận thông tin và các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo cơ sở dữ liệu đồng bộ hiệu quả mang tính mở để tích hợp dữ liệu dùng chung của thành phố kết nối liên thông với Bộ ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đồng chí yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Sở cần đảm bảo tính đồng bộ với cơ sở dữ liệu của Bộ Công Thương, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công Thương chia sẻ kho cơ sở dữ liệu ngành Công Thương cả nước để Sở khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước. Trong năm 2022, Sở cần tập trung vào xây dựng cơ sở dữ liệu đối với lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, số liệu từ hoạt động QLNN đã có sẵn nguồn dữ liệu đầu vào, xây dựng khung pháp lý dưới dạng văn bản QPPL hoặc yêu cầu cung cấp thông tin… để có cơ sở thu thập được số liệu đầu vào đảm bảo việc số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu ngành Công Thương trong các năm tiếp theo.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement