image banner
Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác chuyển đổi số an toàn an ninh mạng và cải cách hành chính năm 2023

     Ngày 15/6/2023, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác chuyển đổi số an toàn an ninh mạng và cải cách hành chính năm 2023. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Hải – Giám đốc Sở Công Thương, cùng tập thể lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cùng toàn thểcông chức, viên chức của Sở.

     Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, các chuyên đề gồm các nội dung về lý luận và thực tiễn về công tác Chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chính.

 
Anh-tin-bai

Hình ảnh Hội nghị tập huấn

     Tới dự và chỉ đạo, đồng chí Bùi Quang Hải – Giám đốc Sở Công Thương đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách hành chính của sở. Qua đó, đồng chí cũng quán triệt rõ mục tiêu, yêu cầu của lớp tập huấn đối với các các giảng viên, học viên tham dự.

     Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề Chuyển đổi số phục vụ công tác cải cách hành chính như: "Tổng quan về Chuyển đổi số; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính nhà nước đối với "; "Cải cách thể chế"; "Cải cách thủ tục hành chính"; "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước"; "Cải cách công vụ về cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức"; "Cải cách tài chính công"; "Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số".

     Trong khuôn khổ Hội nghị, các học viên cũng đã tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề về những vướng mắc, bất cập và kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp Chuyển đổi số trong thời gian tới, từ đó giúp đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ này được  bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp đến thực hiện giao dịch tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

 

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement