image banner
TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
 

  • Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 05/4/2022 về truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2022;

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc thi; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030:

- Website tổ chức cuộc thi: https://tracnghiem.thanhphohaiphong.gov.vn.

- Thời gian dự thi: Từ ngày 01/6 đến 30/6/2022.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Báo cáo chuyên đề tuần 22/2022 với chủ đề Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

3. Tuyên truyền ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản 3617/UBND-KSTTHC ngày 27/5/2022, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về việc các chủ đầu tư dự án phải đưa thiết kế hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vào hồ sơ thiết kế các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Viễn thông năm 2009.
Tài liệu đính kèm tài liệu tài đây:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement