image banner
Thông báo về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

              Ngày 20/10/2021, Sở Y tế có Công văn số 5076/SYT-NVY về việc hướng dẫn xét nghiệm nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2. Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp, các siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố nghiên cứu hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 5076/SYT-NVY và triển khai thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động, trong đó đề nghị lưu ý một số nội dung sau: - Đối với các doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, phải liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để được hướng dẫn. - Đối với các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm cho người lao động bằng phương pháp RT-PCR phải liên hệ với các đơn vị xét nghiệm RT-PCR trên địa bàn để thực hiện.

           (Gửi kèm Công văn số 5076/SYT-NVY của Sở Y tế).

           Sở Công Thương thông báo và đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement