image banner
Thông báo hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương xuất khẩu sang Trung Quốc
Theo lệnh số 248, 249 của HQTQ, toàn bộ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm xuất khẩu đi Trung Quốc đều phải đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực vào 1/1/2022.
Sở Công Thương hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu đi Trung Quốc thuộc thẩm quyền phụ trách của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký theo một trong hai cách như sau:

- Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại Chuyên trang “Đăng ký doanh nghiệp” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương: www.dangkydoanhnghiep.moit.gov.vn ;

(Chuyên trang sẽ được mở chính thức từ ngày 20 tháng 10 năm 2021); hoặc

- Cách 2: Gửi hồ sơ đăng ký về địa chỉ email của Bộ Công Thương:   

 dkdnBCT@moit.gov.vn  ;

Đối với Cách 2, hồ sơ đăng ký gồm có: (i) Phiếu đăng ký thông tin theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm công văn này (ii) Bản scan Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và (iii) Bản scan Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Thời hạn tiếp nhận đăng ký của doanh nghiệp với cả hai cách trên là đến hết ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Các doanh nghiệp sản xuất đăng ký sau ngày 31/10/2021 sẽ phải tuân thủ theo quy trình phức tạp hơn và phải cung cấp danh sách tới Tổng Cục Hải quan Trung Quốc trước ngày 31/12/2021.

Thông tin cần trao đổi, hỗ trợ đề nghị liên hệ:

-  Bộ Công Thương:  Phòng Đông Bắc Á-Nam Thái Bình Dương, Vụ Thị trường châu Á-châu Phi, Bộ Công Thương. Điện thoại: 024-2220-5428.

-  Sở Công Thương Hải Phòng: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Chuyên viên: Bà Phạm Thị Minh Hoa. ĐT: 02253.846719/3.951056. Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn .

Trân trọng./.

 
 
Nội dung hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 2410/SCT-QLDT&HTQT ngày 22/10/2021 (Đính kèm).
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement