image banner
Khai mạc Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

​          Chiều ngày 16/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương và UBND thành phố Hà Nội chủ trì, giao Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII, năm 2024.

Tham dự Hội nghị có Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung; Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Dương Quốc Trịnh; về phía Hà Nội có Quyền Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Lan; Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng; cùng các đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương; Đại diện Sở Công Thương Hải Phòng -PGĐ Phạm Tuấn Hải; đại điện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung, miền Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024, được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khuyến công năm 2023, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 và các giải pháp thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2024; thảo luận những vấn đề mới phát sinh từ nhu cầu phát triển và thực tiễn quản lý Nhà nước, cùng đồng thuận quan điểm đề xuất kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, có cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho Trung tâm khuyến công 28 tỉnh, thành phố phát huy lợi thế; đồng thời xây dựng, định hình các mối liên kết, hợp tác phát triển lĩnh vực khuyến công giữa các địa phương trong tương lai.

Tại Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận đại diện cho các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển các tỉnh như Hà Nam, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa..., đại điện Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá thuộc Bộ, đại diện các doanh nghiệp... về những vấn đề mới phát sinh từ nhu cầu phát triển và thực tế quản lý nhà nước. Từ đó đề xuất, kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác khuyến công phát huy lợi thế. Đồng thời, xây dựng, định hình các mối liên kết hợp tác phát triển lĩnh vực khuyến công giữa các địa phương trong tương lai.

Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung phát biểu tại Hội nghị

Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung cho biết: Bên cạnh những thành tích đạt được, theo báo cáo, công tác khuyến công vẫn còn một số tồn tại do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực tìm giải pháp phù hợp trong triển khai thực hiện như: Công tác xây dựng kế hoạch, chất lượng đề án khuyến công của một số địa phương còn hạn chế. Còn ít các đề án quy mô, có tính lan tỏa, tương xứng với tiềm năng của khu vực phía Bắc với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của cả nước và có nhiều lợi thế cho phát triển công nghiệp. Các Sở Công Thương chưa mạnh dạn xây dựng đề án điểm, hỗ trợ sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương.

Tiến độ phân bổ ngân sách còn chậm, đăc biệt đối với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đến nay Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra dự toán nên mới phân bổ kinh phí đợt 1 chiếm 26,6%, gây ảnh hưởng lớn đến tính kịp thời và hiệu quả hỗ trợ đối với các đối tượng thụ hưởng; Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp tuy một số địa phương tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh xong hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của một vài địa phương theo hướng sáp nhập đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khuyến công thuộc Sở Công Thương vào đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh làm ảnh hưởng đến tính hệ thống trong tổ chức hệ thống khuyến công đã được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội đã trao cờ luân lưu đơn vị đăng cai Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2025 cho Sở Công Thương tỉnh Hà Giang dưới sự chứng kiến của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương.

Khuyến công
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement