image banner
Bộ Công Thương triển khai Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản

     Sáng 26/4/2024, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia về lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hội nghị do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì, được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các địa phương trong cả nước.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng

     Dự tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông và Vận Tải, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo UBND các quận, huyện; đại diện các doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng; Chi nhánh Công ty TNHH MTV vận tải và chế biến Than Đông Bắc; Công ty Cổ phần vận tải và kinh doanh Than Vinacomin; Công ty TNHH MTV xăng dầu khu vực III; Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP - Nhà máy LPG Hải Phòng; và đại diện Lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương.

     Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Nguyễn Ngọc Thành cho biết, thực hiện quy định tại Luật Quy hoạch và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch khoáng sản.

     Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp để triển khai thực hiện Quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các nguồn lực, gắn kết với các kế hoạch thực hiện quy hoạch quốc gia, quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác và quy hoạch cấp tỉnh, phù hợp với bối cảnh và nguồn lực quốc gia.

     Theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung Quy hoạch khoáng sản phù hợp chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển hạ tầng có liên quan.

     Công tác thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản với mục tiêu đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả lợi ích kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, hài hoà giữa lợi ích quốc gia, địa phương và doanh nghiệp.

     Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia. Đối với Hải Phòng, để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành liên quan, UBND thành phố tích cực triển khai quy hoạch mỏ khoáng sản, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần ổn định dự trữ, cung ứng và tiêu thụ xăng dầu, khí đốt quốc gia theo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

     Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các cơ quan chức năng của bộ tổng hợp các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho bộ, cho Chính phủ trong quá trình chỉ đạo thực hiện và xây dựng các cơ chế, chính sách. Các bộ, ngành Trung ương tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan đến tài chính, giá điện, giá khí..., đảm bảo đồng bộ, khả thi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và quản lý chặt chẽ về khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các tài nguyên khoáng sản.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement