image banner
Thông tin về việc triển khai quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA

Kính gửi:

Thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu EUR.1

 

Căn cứ văn bản số 797/XNK-XXHH ngày 22/11/2022 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về việc triển khai quy tắc xuất xứ EVFTA, Sở Công Thương hướng dẫn cách hiểu tiêu chí xuất xứ một số mặt hàng cụ thể tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu như sau:

  1. Đối với mặt hàng vải không dệt

Tiêu chí xuất xứ của vải không dệt (HS 56.03) là “Đùn thành xơ nhân tạo, hoặc sử dụng xơ tự nhiên, kèm theo những kỹ thuật không dệt, bao gồm công đoạn xuyên kim.”

Công đoạn xuyên kim (needle punching) có thể là một trong các công đoạn để sản xuất vải không dệt và không bắt buộc hàng hóa phải trải qua công đoạn này mới được coi là có xuất xứ.

  1. Đối với hàng dệt may

Tiêu chí xuất xứ của một số mặt hàng dệt may mã HS 61, 62, 63 “bao gồm cả công đoạn cắt.”

Công đoạn cắt (cutting) có thể là một trong các công đoạn để sản xuất mặt hàng dệt may mã HS 61, 62, 63, không bắt buộc hàng hóa phải trải qua công đoạn này, có thể trải qua quy trình ép nhiệt, dệt định hình và vẫn được coi là có xuất xứ.

  1. Đối với chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa, bánh

Tiêu chí xuất xứ của chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa, bánh mã HS19 có hạn mức

“…

-  trọng lượng đơn lẻ của nguyên liệu thuộc Chương 4 không vượt quá 20% trọng lượng sản phẩm;

-  trọng lượng đơn lẻ của đường không vượt quá 40% trọng lượng của sản phẩm; ...”

Hạn mức đầu vào được hiểu là tối đa 20% trọng lượng các nguyên liệu thuộc chương 04 (bơ, sữa, trứng, ...) hoặc tối đa 40% trọng lượng đường (cả HS 17.01 và 17.02) tính trên trọng lượng sản phẩm.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để thương nhân đề nghị cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thương nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3951 056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement