image banner
Thông tin mời tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh-xuân 2023

Kính gửi:

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;

                         - Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố.

Ngày 21/12/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có Phiếu chuyển văn bản số 628/PCVB-VPUBND, trong đó có Công văn số 1261/UBND-NLN1 ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc mời tham gia gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2023.

Theo nội dung Công văn số 1261/UBND-NLN1 ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Hội chợ được diễn ra từ 11/01/2023 đến 16/01/2023 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Với quy mô trên 200 gian hàng quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP Quảng Ninh và các sản phẩm nông sản, đặc sản các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sở Công Thương yêu cầu Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp vận động các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm theo các ngành hàng trên tham gia và đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố nghiên cứu, đăng ký tham gia gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2023 nêu trên.

(Chi tiết theo nội dung Công văn số 1261/UBND-NLN1 ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được gửi kèm theo).

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement