image banner
Thông báo dự thảo và quy định SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 21/6/2022 đến ngày 20/7/2022

Kính gửi: - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Khoa học và Công nghệ, Y tế.

- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu.

Căn cứ công văn số 474/XNK-NS ngày 18/8/2022 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương về việc các nước thành viên WTO thông báo Dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/6/2022 đến ngày 20/7/2022, Sở Công Thương Hải Phòng thông tin tới quý Cơ quan, đơn vị về 78 thông báo, bao gồm 63 dự thảo và 15 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO có thể ảnh hưởng đến mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (có danh sách kèm theo).

Sở Công Thương đề nghị quý Cơ quan phối hợp tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp trực thuộc lĩnh vực quản lý; Đồng thời thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố được biết và chủ động kế hoạch kinh doanh phù hợp. Trong trường hợp các quy định về SPS nêu trên có khả năng gây tác động trực tiếp, đa chiều đến hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp, đề nghị phản hồi kịp thời đến Văn phòng SPS Việt Nam (địa chỉ: số 10 Nguyên Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024.37344764; email: spsvietnam@mard.gov. vn) hoặc Văn phòng SPS Bộ Công Thương (địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.22205438; email: xnk- ns@moit.gov.vn) hoặc Sở Công Thương Hải Phòng (địa chỉ: số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; điện thoại: 0225.3951056; email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn) để có phương án xử lý phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu hàng hóa.

Trân trọng./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement