image banner
Thông báo bổ sung cửa khẩu và tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Ngoại vụ; Thông tin và Truyền thông; Cục Hải quan; Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu.

Theo thông tin trao đổi từ Sở Công Thương tỉnh Hà Giang về việc thông báo bổ sung 01 cặp cửa khẩu và 02 tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt – Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương Hải Phòng thông báo với Quý cơ quan/ đơn vị phối hợp tuyên truyền một số nội dung như sau: 

1. Về cặp cửa khẩu và các tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt – Trung được bổ sung

1.1. Cặp cửa khẩu được bổ sung thực hiện việc cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế: Cặp cửa khẩu Xín Mần ( Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc).

1.2. Các tuyến vận tải hành khách, hàng hóa giữa khu vực biên giới hai nước:

- Tuyến đường Hà Giang - Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) - Cửa khẩu Thiên Bảo - Văn Sơn (Trung Quốc).

- Tuyến đường Hà Giang - Cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - Cửa khẩu Đô Long – Văn Sơn (Trung Quốc).

2. Đối với việc thực hiện cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Trung tại cửa khẩu Xín Mần - Đô Long

Việc cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế qua cặp cửa khẩu Xín Mần – Đô Long, tạm thời thực hiện theo Thông báo số 44/TB-BQLKKT ngày 03/4/2023 của BQL khu kinh tế tỉnh Về việc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu song phương Xín Mần, Việt Nam – Đô Long, Trung Quốc (Có sao gửi kèm).

           3. Hướng dẫn đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến Một cửa quốc gia

           Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và thủ tục cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung được quy định tại Điều 16, Điều 17, Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới (Có Hướng dẫn gửi kèm).

(Gửi kèm Công văn số 444/SCT-QLTM của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang ngày 13/4/2023)

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo thông tin trên và đề nghị các Quý cơ quan/ đơn vị phối hợp thông tin tới các thương nhân trên địa bàn được biết, cân nhắc và điều tiết hàng hóa, tránh tình trạng ách tắc tại các cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng, đồng thời chủ động thông tin cho Sở Công Thương khi phát sinh vướng mắc để cùng phối hợp, kịp thời xử lý.

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác Quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng; Địa chỉ: Số 9, Lạch Tray, Quận Ngô Quyển, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3846719; Email: sct.qldthtqt@gmail.com; Chuyên viên phụ trách: Ngô Thị Huyền Trang (SĐT: 0968.816.056)./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement