image banner
Thông báo vv cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công thành phố và triển khai không tiếp nhận hồ sơ giấy tại Bộ phận Một cửa của Sở Công Thương
Thông báo vv cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công thành phố và triển khai không tiếp nhận hồ sơ giấy tại Bộ phận Một cửa của Sở Công Thương

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement