image banner
Thông báo về việc nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đề nghị cấp C/O

Ngày 06 tháng 6 năm 2023, B trưởng B Tài chính ban hành Thông tư s 36/2023/TT-BTC v vic quy định mc thu, chế độ thu, np, qun lý và sdng phí chng nhn xut x hàng hóa (C/O) (sau đây gi tt là Thông tư). Theo đó các t chc thu phí (bao gm B Công Thương và các t chc khác được BCông Thương y quyn cp giy chng nhn xut x hàng hóa) thc hin vic thu phí chng nhn xut x hàng hóa k t ngày Thông tư có hiu lc (tc là ngày 21 tháng 7 năm 2023).

Cách thức nộp phí chng nhn xut x hàng hóa (C/O) theo hướng dẫn của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương (gửi kèm).

Sở Công Thương thông báo để thương nhân biết và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để thực hiện nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thương nhân phản ánh bằng văn bản để Sở Công Thương kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và báo cáo Bộ Công Thương nếu vượt thẩm quyền.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3951056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn.

Tài liệu đính kèm:

Tin khác
1 2 
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement