image banner
Hướng dẫn nộp Hồ sơ trực tuyến Thanh toán trực tuyến

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến (không dùng tiền mặt) hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố

 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch 729/KH-SCT ngày 19/03/2022 của Sở Công Thương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số Sở Công Thương năm 2022. Để đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tiết kiệm thời gian cho người dân, tăng tính minh bạch khi hiện giải quyết TTHC mức độ 4 trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố. Sở Công Thương triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC đối với 41 TTHC của Sở (Gửi kèm theo phụ lục) kể từ ngày 25/5/2022.

Sở Công Thương thông báo và hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa đến các tổ chức, công dân khi thực hiện TTHC và thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết TTHC biết và sử dụng thanh toán trực tuyến (không dùng tiền mặt); giải đáp các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thanh toán trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; công chức bộ phận một cửa có liên quan trong quá trình thanh toán phí, lệ phí thực hiện đối soát hàng ngày đảm bảo chính xác, trùng, khớp giao dịch (Tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: https://socongthuong.haiphong.gov.vn/Dich-vu-hanh-chinh-cong/Huong-dan-nop-Ho-so-truc-tuyen-Thanh-toan-truc-tuyen-92246.html).

Sở Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời để Sở Công Thương tổng hợp.

Thông tin liên hệ: Sở Công Thương Hải Phòng; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3845795; Email: socongthuong@haiphong.gov.vn; Chuyên viên: Đào Hoàng Bách – DĐ: 0778.346.696.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement