image banner
Triển khai Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT, số 1840/QĐ-BGTVT và Văn bản số 11037/BGTVT-VT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 20/10/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1839/ QĐ-BGTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ban hành Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Văn bản số 11037/BGTVT-VT về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. (đính gửi kèm theo)

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement