image banner
Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến Sở Công Thương giai đoạn 2015 - 2020

            Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến Sở Công Thương giai đoạn 2015 - 2020

            Sáng 22/6, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Tới dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Lê Hoàng Sơn - Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Bộ Công Thương và toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Công Thương.
 

Giai đoạn 2015-2020, công tác Thi đua - Khen thưởng đã được Đảng ủy, lãnh đạo Sở Công Thương quan tâm, chỉ đạo đã có chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng và phát triển đơn vị. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng bước đầu đã có sự đổi mới, các phong trào thi đua đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng phong trào toàn ngành vững mạnh. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc và lập thành tích đột xuất trong công tác. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được quan tâm, thường xuyên có sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của ngành Công Thương giai đoạn 2015 - 2020 đã góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn thành phố, đồng thời lưu ý việc triển khai các phong trào, công tác Thi đua - Khen thưởng của Sở trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức để ngày càng hiệu quả, thiết thực. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Công Thương quyết tâm triển khai, cụ thể hóa thành các Chương trình hành động để tiếp tục tham mưu cho thành phố phấn đấu “đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia vào năm 2025; thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại vào năm 2030” theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy đã đề ra.
 

 

Tại Hội nghị, Sở Công Thương đã vinh dự đón nhận Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Công Thương trao tặng; 04 tập thể và 11 cá nhân được biểu dương và vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Sở vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020./.

 

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement