image banner
Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hóa chất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Lâm

KẾT LUẬN THANH TRA

về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hóa chất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Lâm

    Thực hiện Quyết định thanh tra số 33/QĐ-TTra ngày 18/8/2023 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương về việc thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hóa chất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Lâm; Quyết định số 37/QĐ-TTra ngày 29/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương về việc gia hạn thời gian thanh tra. Từ ngày 31/8/2023 đến ngày 16/10/2023 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Phú Lâm.
    

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement