image banner
Thông tin V/v đẩy mạnh việc nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O bằng hình thức trực tuyến

Kính gửi:

 

Các doanh nghiệp đăng ký cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại Sở Công Thương Hải Phòng

 

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ và thành phố, thời gian qua Sở Công Thương Hải Phòng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, trong đó có nội dung nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O bằng hình thức trực tuyến. Đến nay, 100% C/O mẫu D thực hiện cấp trực tuyến, các mẫu C/O khác thực hiện đính kèm chứng từ dưới dạng điện tử. Việc cung cấp hồ sơ, chứng từ dưới dạng điện tử đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí in ấn, thời gian ký duyệt, thuận tiện khi cần bổ sung, hoàn thiện; giúp Tổ chức cấp C/O nâng cao năng lực quản lý, lưu trữ hồ sơ; hướng tới hoàn thiện nền hành chính công trực tuyến.

Bên cạnh đa số doanh nghiệp đã tích cực tham gia việc nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O bằng hình thức trực tuyến, vẫn còn một số doanh nghiệp thiếu sự chủ động và phối hợp với Tổ chức cấp C/O trong vấn đề này. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, Sở Công Thương Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong tiến trình chuyển đổi số; chủ động đẩy mạnh việc nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O bằng hình thức trực tuyến, đính kèm chứng từ dưới dạng điện tử tại Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (www.ecosys.gov.vn) khi thực hiện đề nghị cấp C/O tại Sở Công Thương Hải Phòng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp phản ánh bằng văn bản để Sở Công Thương Hải Phòng kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và báo cáo Bộ Công Thương nếu vượt thẩm quyền.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3951 056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement