image banner
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp trong lĩnh vực Hội nhập quốc tế và Xuất nhập khẩu

Kính gửi:

 

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp thành phố năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 3412/KH-SCT ngày 13/12/2022 của Sở Công Thương về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2023, Sở Công Thương thông báo tổ chức Hi ngh đối thoi doanh nghip trong lĩnh vc Hi nhp quc tế và Xut nhp khu như sau:

  1. Hình thức: Trực tiếp.
  2. Nội dung: Đối thoại, giải đáp những vướng mắc, xem xét giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp trong lĩnh vực Hội nhập quốc tế và Xuất nhập khẩu (Hội nghị chỉ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính, không giải quyết kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của cơ quan tư pháp, kiến nghị của công dân).
  3. Thời gian: Từ 07h30, ngày 26/9/2023 (thứ ba).
  4. Địa điểm: Hội trường cơ quan Sở Công Thương - Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.
  5. Thành phần:

-   Mi lãnh đạo y ban nhân dân thành ph tham d ch đạo Hi ngh.

-   Giám đốc S - ch trì Hi ngh.

-   Các Phó giám đốc S.

-   Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuc S.

-   Mi đại din các đơn v thuc B Công Thương theo lĩnh vc ph trách: Cc Xut nhp khu, V Chính sách thương mi đa biên.

-   Mi lãnh đạo các s, ban, ngành và đơn v liên quan theo ni dung cn gii đáp khó khăn, vướng mc ca doanh nghip trong hot động sn xut, kinh doanh, xut nhp khu, hội nhập quốc tế.

-   Các doanh nghip sn xut, kinh doanh, xut nhp khu; nhà đầu tư nước ngoài, t chc kinh tế có vn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành ph.

-   Các cơ quan báo chí để đưa tin v Hi ngh: Báo Hi Phòng, Cng thông tin đin t thành ph, Đài Phát thanh - Truyn hình Hi Phòng.

Sở Công Thương trân trọng kính mời quý doanh nghiệp đăng ký tham dự đối thoại và gửi trước kiến nghị (nếu có) theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương, số 9 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại (0225) 3951056 hoặc gửi qua email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn trước ngày 14/9/2023 để tổng hợp (liên hệ: chuyên viên Vũ Ngọc Hiếu, điện thoại: 0913 066 843).

Các doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị theo mẫu đính kèm./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement