image banner
Thông báo về việc mời tham gia Hội chợ công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình 2023

Kính gửi:

 

 

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;

- Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố.

Ngày 02/10/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 6767/VP-XD2 về việc tham gia Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình 2023. Trong đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường có ý kiến: “Giao Sở Công Thương thông tin tới các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố được biết để nghiên cứu tham gia.”

Theo nội dung Thư mời của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc mời tham gia Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình 2023, Hội chợ được diễn ra từ 12/10/2023 đến 18/10/2023 tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình. Quy mô trên 250 gian hàng tiêu chuẩn với sự tham gia của khoảng 200 đơn vị, doanh nghiệp. Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá thành tựu trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, các mặt hàng đặc sản tiêu biểu, các sản phẩm OCOP…

Sở Công Thương yêu cầu Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp vận động các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm theo các ngành hàng trên tham gia và đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố nghiên cứu, đăng ký tham gia Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình 2023./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement