image banner
Thông báo kết quả trả lời kiến nghị doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp của Thường trực Thành ủy năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1913- TB/TU ngày 28/12/2023 thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2023; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương thông tin nội dung trả lời kiến nghị:

(Chi tiết gửi kèm theo)

Trân trọng./.

Tin khác
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement