image banner
Giấy mời tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động thương mại điện tử

                 Kính gửi: - Các Sở, ngành thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Triển khai Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2021, Sở Công Thương tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động thương mại điện tử cho các cán bộ, công chức, viên chức thành phố nhằm bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại điện tử, kỹ năng thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thương mại điện tử.

Thông tin về lớp bồi dưỡng:

  • Tên Lớp bồi dưỡng: Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động thương mại điện tử.
  • Thời gian dự kiến: ngày 03, 04 tháng 12 năm 2021.
  • Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ngành, UBND các quận, huyện.
  • Quy mô: 250 người.
  • Hình thức tổ chức: Trực tuyến thông qua nền tảng Zoom.
  • Nội dung chi tiết và biểu mẫu đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kèm theo công văn này.

Học viên tham dự sẽ được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa đào tạo.

Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng gửi về Sở Công Thương - số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng trước ngày 02/12/2021 để tổng hợp, phục vụ cho công tác quản lý lớp. Các học viên được cử tham gia Lớp bồi dưỡng đề nghị đăng ký trực tuyến theo đường link: http://forms.gle/9ho9PM96dFNUGYSs8. Sở Công Thương sẽ gửi ID, Password phòng Zoom của Lớp bồi dưỡng theo địa chỉ email của từng học viên. Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Hải Hà, số điện thoại liên hệ: (0225) 3946719 / 0984944099, email: sct.qldthtqt@gmail.com.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement