image banner
DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

MỨC ĐỘ 3, 4
 

TT

TÊN THỦ TỤC

MĐ 3

MĐ 4

1.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

x

 

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

x

 

3.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

x

 

4.

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

x

 

5.

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

x

 

6.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

x

 

7.

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

x

 

8.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

x

 

9.

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

x

 

10.

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

x

 

11.

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

x

 

12.

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.

x

 

13.

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương.

x

 

14.

Cấp thẻ an toàn điện

x

 

15.

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

x

 

16.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

x

 

17.

Thông báo thực hiện khuyến mại.

 

18.

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

x

 

19.

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

x

 

20.

Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

x

 

21.

Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

 

x

22.

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

 

x

23.

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

x

 

24.

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại.

x

 

25.

Cấp Giấy phép bán buôn rượu

x

 

26.

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

 

27.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cửa bán lẻ xăng dầu

x

 

28.

Cấp  Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

x

 

29.

Cấp  lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực

x

 

30.

Cấp  Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

x

 

31.

Cấp  lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực

x

 

 

Tổng cộng

28

3

Tin khác
1 2 3 
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement