image banner
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn thành phố

​Thực hiện Công văn 837/BCT-XTTM ngày 21/2/2023 của Bộ Công Thương, Công văn 1184/VP-XD2 ngày 01/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023;

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các Quận, huyện, các đơn vị liên quan và cộng đồng doanh nghiệp triển khai các hoạt động cụ thể như sau:

1. Xây dựng các sản phẩm truyền thông (video clip, các ấn phẩm, tài liệu, banner, băng rôn, pano, …) hướng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/4 - 03/4

Địa điểm triển khai: Trên website và tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các trung tâm thương mại, các doanh nghiệp có uy tín, sản phẩm tiêu biểu của thành phố.

2. Đăng thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện truyền thông khác.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/4 - 23/4

Địa điểm triển khai: Trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và website các trung tâm thương mại, các doanh nghiệp có uy tín, sản phẩm tiêu biểu của thành phố.

3. Xây dựng bài viết và đưa tin về các hoạt động của Tuần lễ THQG trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do của thành phố Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện truyền thông khác.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/4 -23/42

Địa điểm triển khai: Đăng trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do của thành phố Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có uy tín, có sản phẩm tiêu biểu.

4. Treo băng rôn, pano chúc mừng ngày Thương hiệu Việt nam 20/4, hưởng ứng Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm THQG Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ 17/4 - 23/4

Địa điểm triển khai: Tại trụ sở các Trung tâm thương mại, doanh nghiệp trên địa bàn.

5. Đưa tin về Lễ Khai mạc Tuần lễ THQG Việt Nam, Diễn đàn THQG Việt Nam năm 2023, Triển lãm ảnh thành tựu về Chương trình THQG Việt nam và trưng bày sản phẩm THQG Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/4 - 20/4

Địa điểm triển khai: Trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do của thành phố Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.\Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai và thông tin, hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trách hưởng ứng các hoạt động nhằm triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Đầu mối phối hợp và trao đổi thông tin: Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác Quốc tế, Sở Công Thương; Bà Phạm Thị Minh Hoa; Điện thoại: 0984060639; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement