image banner
Thông báo hiệu lực thực thi Hiệp định CPTPP của Bru-nây

Kính gửi:

Thương nhân đề nghị cấp C/O mẫu CPTPP

 

Căn cứ văn bản số 482/XNK-XXHH ngày 16/06/2023 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Sở Công Thương thông báo hiệu lực thực thi Hiệp định CPTPP của Bru-nây như sau:

Theo thông báo số LGL/CPTPPD/2023-04 ngày 15/05/2023 của Niu Di-lân - cơ quan lưu chiểu Hiệp định CPTPP, Bru-nây đã chính thức hoàn tất các thủ tục trong nước phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và thực hiện thủ tục thông báo cho Niu Di-lân. Cụ thể, Hiệp định CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực với Bru-nây vào ngày 12/07/2023. Như vậy, kể từ ngày 12/07/2023, hàng hoá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Bru-nây sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết của hai nước tại Hiệp định CPTPP khi đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa của Hiệp định này.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để thương nhân đề nghị cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu CPTPP biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thương nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3951 056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement