image banner
Thông báo về việc Nhật Bản triển khai cấp C/O mẫu AJ, JV điện tử

Kính gửi:

Cộng đồng doanh nghiệp

Căn cứ văn bản số 777/XNK-XXHH ngày 21/09/2023 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về việc Nhật Bản triển khai cấp C/O mẫu AJ, JV điện tử, Sở Công Thương thông báo như sau:

Theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại công hàm số J.F: 586/2023, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Nhật Bản (Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản - JCCI) thực hiện cấp C/O mẫu AJ theo Hiệp định AJCEP, C/O mẫu JV theo Hiệp định VJEPA bằng định dạng điện tử trên hệ thống kế từ ngày 19/09/2023.

Sở Công Thương thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3951 056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement