image banner
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Dooone Tech Việt Nam tại Hải Phòng

Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Công văn số 1913/SCT-QLĐT&HTQT ngày 13/6/2023 của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng về việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Phòng, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Dooone Tech Việt Nam tại Hải Phòng. Cụ thể như sau:

           - Tên thương nhân nước ngoài: DOOONE TECH CO.,LTD.

           Địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài: 39-45 1Gongdan-ro 6gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc.

           - Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DOOONE TECH VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG.

           Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: Lô GH81 Khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

           Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số 31-00083-01 do Sở Công Thương thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/01/2018, điều chỉnh lần 2 ngày 07/12/2021, hết hạn ngày 29/01/2023.

           Người đứng đầu Văn phòng đại diện: VŨ HUY TOÀN.

           - Lý do chấm dứt hoạt động: Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn theo như quy định tại tại khoản 3, Điều 35, Nghị định số 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

           Văn phòng đại diện Dooone Tech Việt Nam tại Hải Phòng có trách nhiệm niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn phòng đại diện và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật khi Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; Dooone Tech Co.,Ltd chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement