image banner
Thông tin V/v thực hiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Kính gửi:

 

Các doanh nghiệp đăng ký cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại Sở Công Thương Hải Phòng

 

Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa là việc thương nhân tự thực hiện khai báo xuất xứ của hàng hóa thay cho tổ chức có thẩm quyền thực hiện cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế; tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhân lực, chủ động thời gian so với cơ chế truyền thống đề nghị tổ chức có thẩm quyền cấp C/O. Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã được các quốc gia phát triển trên thế giới áp dụng rộng rãi trong những năm gần đây. Hiện tại Việt Nam đã áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với: (i) Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN; (ii) Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; (iii) Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

 Nhằm phát huy tối đa tác dụng của cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tận dụng hiệu quả lợi thế cạnh tranh do Hiệp định mang lại, Sở Công Thương Hải Phòng đề nghị doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đối với:

  1. Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (tương ứng với C/O mẫu D), không giới hạn trị giá của lô hàng.
  2. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (tương ứng với C/O mẫu EUR.1), cho lô hàng trị giá không quá 6.000 EUR (sáu ngàn ơ-rô).
  3. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (tương ứng với C/O mẫu EUR.1 UK), cho lô hàng trị giá không quá 6.000 EUR (sáu ngàn ơ-rô).

Điều kiện, quy trình và các nội dung liên quan đến cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định chi tiết tại các Thông tư tương ứng theo từng Hiệp định do Bộ Công Thương ban hành, đăng tải tại Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (www.ecosys.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp phản ánh bằng văn bản để Sở Công Thương Hải Phòng kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và báo cáo Bộ Công Thương nếu vượt thẩm quyền.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng; Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 3951 056; Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement