image banner
Thông tin về việc tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng 2023.

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.


Sở Công Thương nhận được Công văn số 4097/BQL-DN&GSĐT ngày 22/8/2023 của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng về việc tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng 2023. Sở Công Thương thông báo một số nội dung chính như sau:
Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu về phát triển công nghiệp, đồng thời tạo cầu nối để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà sản xuất trên địa bàn thành phố có cơ hội quảng bá thương hiệu sản phẩm, hợp tác sản xuất kinh doanh, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư ngày càng hiệu quả hơn. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có kế hoạch tổ chức. “Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp FDI tại thành phố Hải Phòng 2023” (gọi tắt là Diễn đàn kết nối).
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kết nối, các đơn vị sẽ tham gia trưng bày các sản phẩm, hình ảnh, tài liệu để quảng bá, giới thiệu, chào hàng; gặp gỡ giao lưu, trao đổi trực tiếp, kết nối hợp tác, thỏa thuận ghi nhớ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ,...
Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 9 năm 2023.
Địa điểm tổ chức: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (Địa chỉ: số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng).
Quy mô: Khoảng 100 gian hàng (kích thước gian hàng tiêu chuẩn 3mx3m).
Chí phí mặt bằng gian hàng: Miễn phí.
Để biết thêm thông tin chỉ tiết, đề nghị Quý Doanh nghiệp liên hệ: Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư (email: doanhnghiep.heza@gmail.com; điện thoại: 0936.941.294) và thông tin về Sở Công Thương để nắm bắt Doanh nghiệp tham gia (ông Hà Duy Đức, số điện thoại 0986.925.589).
(Gửi kèm Công văn số 4097/BQL-DN&GSĐT ngày 22/8/2023 của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng)
Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phô nghiên cứu, đăng ký tham gia./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement