image banner
Thông tin về việc thay đổi chính sách phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ.

                     Kính gửi:

 

 

- Các Sở, ban, ngành thành phố;

 

- UBND các quận, huyện;

 

- Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố;

 

  • Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 6043/VP-XD2 ngày 31/8/2023 của UBND thành phố về việc thay đổi chính sách phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ.

Nhằm thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Hoa Kỳ trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị liên quan và cộng đồng doanh nghiệp như sau:

  1. Chủ động tổ chức triển khai hiệu quả Công văn 6621/VPCP-KTTH ngày 26/8/2023 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 4818/BCT-PVTM ngày 24/7/2023 của Bộ Công Thương; Công văn số 6043/VP-XD2 ngày 31/8/2023 của UBND thành phố về việc thay đổi chính sách phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ.
  2. Tích cực phối hợp chặt chẽ, hợp tác cung cấp thông tin đầy đủ, đúng hạn theo đề nghị Bộ Công Thương, Sở Công Thương trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại nước ngoài với hàng hóa xuất khẩu của thành phố.
  3. Theo sát tình hình của các doanh nghiệp theo lĩnh vực phụ trách; chủ động nắm bắt thông tin, văn bản hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ, ngành để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, định hướng thị trường, sản phẩm; thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ.

           Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, hoặc trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị gửi văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

           (Gửi kèm theo: Công văn số 6621/VPCP-KTTH ngày 26/8/2023 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 4818/BCT-PVTM ngày 24/7/2023 của Bộ Công Thương; Công văn số 6043/VP-XD2 ngày 31/8/2023 của UBND thành phố)

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ:

Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng - Số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Bà Nguyễn Hải Hà; SĐT: 0984.944.099; Email: : congthuong.xnk@haiphong.gov.vn.

   Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement