image banner
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024.

                     Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc
                                      lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố.

    Triển khai Công văn số 50/SKHCN-QLKH ngày 08/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024, Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn thành phố nghiên cứu Danh mục các chương trình, kế hoạch khoa học và công nghệ có mục tiêu, trọng điểm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 tại phụ lục I, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ cấp thiết phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo mẫu tại phụ lục II kèm theo Công văn số 50/SKHCN-QLKH ngày 08/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (gửi kèm).

    Bản đề xuất nhiệm vụ đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi về Sở Công Thương địa chỉ Số 9 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng trước ngày 25/01/2024 để tổng hợp, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, đưa vào định hướng ưu tiên đặt hàng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2024.

    Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Sở Công Thương; Điện thoại: 0985.865779.

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia./.

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement