image banner
V/v công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Công Thương

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Công Thương (theo phụ lục đính kèm)

Tài liệu đính kèm:

TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement